Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Dacor Tjänster AB utför alla former av städtjänster och vi vänder oss såväl till offentliga som privata sektorn samt till företag inom Stor Stockholm och närliggande kommuner. Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt tjänster av god kvalité på utsatt leveransdatum.

Miljöpolicy

På vårt företag är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur.

Pine trees forest stylized silhouette photo banner background