person

Kontaktperson:

Alexandra Olteanu

Email: info@dacor.se
Telefon: 08-68419272
Mobil: 0722-507965
Telefontider: Mån - fre 10:00-16:00

Boka online

Kontaktperson:

Daniel Covalciuc

Email: info@dacor.se
Telefon: 08-68419272
Mobil: 0704681030
Telefontider: Mån - fre 10:00-16:00

Avtalsvillkor

 1. Avtalstid vid löppande städning

DaCor Tjänster kommer att utföra städtjänster utan bindningstid.
Beställaren är inte bunden på något vis.

 1. Betalningsvilkor

Betalning sker senast inom 15 dagar från fakturadatum vid hemstädning och 10 dagar vid flyttstädning eller en gång tjänster .
Vid betalning efter förfallodagen utgår en dröjsmålsränta med 10%.För pappersfaktura tillkommer en avgift på 48 kr ex moms.

 1. Pris justeringar

Vid förändring av DaCor Tjänsters kostnader för personalens löner och förmåner enligt lag eller kollektivavtal, allmäna försäkringar, statliga och/eller kommunala avgifter och skatter, ändras arvoden i enlighet med den procentsats därav DaCor Tjänster kostnader ändras.

 1. Arbetsledning

Arbetet leds och kontrolleras av DaCor Tjänsters arbetsledare/kontaktperson.

 1. Checklista

Städarna följer vår checklista vid städning, för att vi ska kunna säkerställa kvaliten på den utförda städningen.

 1. Kontaktperson

Beställaren har en egen kontaktperson hos oss som kan vända sig till om den har frågor och för rapportering av eventuella skador på beställarens egendom med mera.

 1. Nycklar

DaCor Tjänster har fullt ansvar för utkvitterade nycklar och de skickas tillbaka i rekommenderat brev vid avslutat avtal.
Vi svarar för låsbyte på grund av förlust av kvitterad nyckel med belopp upp till två prisbasbelopp.

 1. Ansvarsförsäkring

DaCor Tjänster är ansvarförsäkrade hos SVEDEA för skador upp till 10 miljoner kronor. Vår personal är försäkrade till, från och under arbetet.

 1. Nöjd kund garanti

Vi har garanti som gäller 24 timmar efter utförd städning vid hemstädning och 4 dagar vid flyttstädning..
Hör av dig till din kontaktperson via e-post eller till info@dacor.se om du inte är nöjd så återkommer vi till dig med förslag på en lösning.

 1. Avbokning

För senare avbokning än 24 timmar innan städningen, utgår en avgift motsvarande en eller två arbetstimmar. Observera att denna avgift ej är avdragsgill. Vi ersätter städaren för förlorad arbetstid med motsvarande tid. Om DaCor Tjänster avbokar senare än 24 timmar innan städningen , kommer ersätta kunden med en avgift motsvarande en arbetstimme.

 1. RUT avdraget

Som köpare blir du betalningsskyldig för icke godkänt belopp om Skatteverkets avslag beror på omständigheter som kan härledas till dig som köpare.

 1. Ersättare/byte av städare vid hemstädning

Vi strävar efter att du har samma städare varje gång.
Om din ordinarie städare är sjuk eller ledig skickar vi ut en vikarie i möjligaste mån. Vi informerar dig innan, oftast via den e-postadress du har gett oss.

 1. Röda dagar

Vi jobbar inte röda dagar. Du har två alternativ om städning faller på en röd dag. Första alternativ är bara hoppa över en städtillfället – du behöver göra ingenting. Om vi får inget meddelande från dig, då antar vi att du vill inte ha städning den här dagen. Andra är få ny tid innan, eller efter den ledig dagen – Vi ber dig att du kontaktar oss i så fall, så att vi kan hitta en bra lösning för dig.

Fråga oss